Splash China 2012

Water voor instellingen met gehandicapte kinderen.

Donatie: € 25.000

Met dit project hebben 7 instellingen in China die gehandicapte kinderen opvangen waterreinigingsystemen en waterpunten kunnen bouwen waar 2100 kinderen mee geholpen zijn.

Deze systemen en waterpunten zullen tien jaar lang worden gecontroleerd en onderhouden. Na die periode zal dit onderhoud overgenomen worden door de lokale mensen, met technische assistentie.

Lees meer over dit project

deel op facebook deel op twitter deel op linkedin